Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

19 Mayıs Ve Gençlik

Abdurrahim Sercan

Atatürk daha Samsun yolundayken, "Biz, devrimden daha öte bir şey yapmak zorundayız, yeni bir ulus yaratmak durumundayız." diyordu.

Bunun, anlamı da Türk toplumunu ve kurulacak devleti "Hasta Adam" niteliklerinden arındırmaktır.


Büyük zaferden iki ay sonra da "Gerçek kurtuluşa henüz ulaşamadık.

Gerçek kurtuluş için, toplumdaki hastalık nedenlerinin hasta düşünce odaklarının kaynağını kurutmak gerektir." diyordu Atatürk.


Bunun temel koşulu da gelişmelerin, akılcılığın, yaratıcılığın önündeki tüm engelleri kaldırmaktı.


Bu koşul yerine getirilmeden çağdaş uygarlığa erişmenin ve çağdaş uygarlıkta bütünleşmenin olanağı yoktu.


Kemalist devrimin ilk aşamadaki işlevi, işte bu koşulların yaratılmasına

yönelik bulunuyordu.


Çünkü; gelişmelerin önündeki engeller dururken, topluma sağlıklı bir yapı kazandırılamazdı, çağdaş anlamda sınıfsal bir yapı oluşturulamazdı.

Bu nedenledir ki "engellerin kaldırılması" evresinde Türk toplumunun, "imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kütle "olmak durumundan başka bir seçeneği yoktu.


NEDEN GENÇLİK…

Niçin Atatürk Cumhuriyeti gençliğe emanet etti ve bugünün gençliği bu emanete uygun davranıyor mu?"

Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet etmesinin bir devrimci olarak onu değerlendirdiğimizde hiç yadırganacak bir yanı olmadığı açık.

Çünkü gençliğin bazı özellikleri var, değişimler açık bir defa, değişimler insanlarda enerji gerektirir, o enerji de en çok gençlikte var.


İkincisi; asıl bundan da önemlisi, gençlik toplumun en idealist kesimini oluşturur, Çünkü henüz toplum içerisinde bir çıkar ilişkisi içine girmemiştir, toplumsal kurulu düzenle bütünleşmemiştir. Kendisini düşünmeden girişeceği bazı eylemler nedeniyle kaybedeceği şeyleri yoktur, işte bu nedenden dolayı gençlik toplumu değişime en açık, en idealist kesimidir ve bu özellikleriyle de Atatürk onu Cumhuriyeti korumaya en elverişli güç olarak görmüştür.


Mustafa Kemal Atatürk 1923’te gençlere şöyle seslenir.

Sayın gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır: Galip olmak, mağlup olmak. Size, Türk gençliğine bırakacağımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.


Milletin yükselme gerek ve şartları için yapılacak şeylerde, atılacak adımlarda kesinlikle tereddüt etmeyin.

Milleti o yükselme merhalesine götürmek için dikilecek engellere hep birlikte mani olacağız.


Bunun için dimağlarımıza, irfanlarımıza, bilgimize, icap ederse bileklerimize, pazılarımıza, bacaklarımıza müracaat edecek, fakat neticede mutlaka ve mutlaka o gayeye varacağız. Bu millet, sizin gibi evlatlarıyla layık olduğu olgunluk derecesini bulacaktır.”

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II, s.133)


Bugün ülkemizde bir savaş verilmektedir. Bu savaş AYDINLANMA SAVAŞIDIR.

Unutulmamalıdır ki; aydınlanma savaşı karşıtıyla birlikte vardır. Yani bir tarafta Türkiye’yi ortaçağ karanlığına, ya da emperyalist sömürge düzeyine çekmeye çalışanlar.

Diğer yanda tam bağımsız, çalışarak, üreterek yaşamaya çalışan, ulusal ve sosyal devleti korumaya çalışan aydınlanmacı Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliği.

O yüzdendir ki;

“ULUSLAR VE HALKLAR VATANLARI, ONURLARI VE DEMOKRATİK HAKLARI İÇİN AYAĞA KALKINCA; ÖNCE EN GENÇLERİNİ VERİR TOPRAĞA…”

Bu günün gençliği kendisine emanet edilen CUMHURİYET’İ yaşamları pahasına korumuş ve korumaya devam edecektir.

Bunun en canlı örneği; Onurlu 68 direnişi ve bu uğurda yaşamlarını yitiren devrimci genler. Ve dünyayı ayağa kaldıran şanlı gezi direnişi yine daha yaşamlarının baharında yaşamlarını yitiren gençlerimiz.


Ne diyor Nazım Hikmet

DAHA GÜN O GÜN DEĞİL, DERLENİP DÜRÜLMESİN BAYRAKLAR.

DİNLEYİN, DUYDUĞUNUZ ÇAKALLARIN ULUMASIDIR.

SAFLARI SIKLAŞTIRIN ÇOCUKLAR, BU KAVGA FAŞİZME KARŞI, BU KAVGA HÜRRİYET KAVGASIDIR.”


19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 98. YILI KUTLU OLSUN.01/06/2017Yazarın diğer yazıları

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Devrimleri… (01/03/2020)
UĞUR MUMCU ÖLMESYDİ (01/02/2020)
Tanya (01/01/2020)
Karma Eğitim (01/12/2019)
Öğretmenler Günü (!) (01/11/2019)
Ümmet Eğitiminden, Millet Eğitimine Ve Eğitimde Gericileşme (01/10/2019)
Sevginin Çiçekleri (01/09/2019)
Sevgili Zihni Çetiner’e (01/09/2019)
Havana Röportajı (01/08/2019)
Haziran’da Ölmek Zor (01/07/2019)
Kurtuluş Savaşında Gaziantep Antepli Azap Osman'ı Bilir misin .... (01/06/2019)
Bir Ondokuz Mayıs Yazısı (01/06/2019)
Kurtuluş Savaşı’mızın 100. Yılı ve İsimsiz Kahramanları (01/05/2019)
Katılımcı Belediyecilik ve Metro (01/04/2019)
Unutulmayan Anılar (01/03/2019)
Nazım Hikmet ve Kemalizm (01/02/2019)
Menemen Olaylarını, Öğretmen Kubilay’ı Bekçi Hasan ve Şevki’yi Unutma - Unutturma. (01/01/2019)
Bir Resim Bir Anı (01/09/2018)
Kurultaylar ve CHP’de Gericileşme (01/08/2018)
Abidin Dino'nun Tutsak Seramikleri (01/07/2018)
Düğüne Gider Gibi Ölüme Gidenler (01/06/2018)
17 Nisan mı? 24 Kasım mı? (01/05/2018)
FOBİ VE PANİK (01/04/2018)
Halkevleri Ve Hasta Toplumun Bunamış Devleti (01/03/2018)
Nazım Hikmet (01/02/2018)
Ortalık Toz Duman (01/01/2018)
Cehalet ve Taasup’un kıskacındaki Eğitimin GERİCİLEŞTİRİLMESİ (01/12/2017)
Mankurtlaştırma (01/11/2017)
Küba'da Eğitim sistemi (01/10/2017)
Türklüğe ve Atatürk’e Neden Düşmanlar? (01/09/2017)
Be hey savcı! (01/09/2017)
Oradaydım (01/08/2017)
Adalet Yılmaz (01/07/2017)
Örgütlü Cehalete Karşı Savaşmak Zorundayız (01/05/2017)
Atatürk’süz Çanakkale Olur Mu? (01/04/2017)
Bir Anayasanın Hazırlanması ve Referandum Süreci (01/04/2017)
Yorumsuz (01/03/2017)
Victor Jara Dudaklarında Şarkı ile Öldü (01/03/2017)
Che ve Nazım (01/02/2017)
Öğretmen Kubilay’ı Unutma… (01/01/2017)
Örgütlü Cehalete Karşı Savaşmak Zorundayız (01/12/2016)
“Kanla İrfanla Kurduk Biz Bu Cumhuriyeti...” (01/11/2016)
Ulusal Eğitim Ve Proje Okulları (01/11/2016)
Andımız (01/10/2016)
Karşı Devrimin Kronolojisi (01/09/2016)
Kralın Sofrasında Soytarı Olmaktansa, Halkın Kavgasında Eşkiya Olurum (01/09/2016)
TSK’daki Dinci Örgütlenme 1970'li Yıllarda Başladı (01/08/2016)
Bir Devrim, İki Darbe (01/08/2016)
”GERİYE DÖNÜŞ” (30/06/2016)
27 Mayıs 1960’a giden yol. (01/06/2016)
Oyun Bozuldu (01/06/2016)
MUSTAFA KEMALİN AĞZINDAN RESMİ BELGELERLE KÜRTLER VE KÜRDİSTAN (01/05/2016)
Karanlık ilişkiler.. (01/04/2016)
Kuş Yumurtası… (01/03/2016)
NİNEMİM MASALLARI... (01/02/2016)
Şeriat Bataklığı (01/01/2016)
“İtaat Et, Rahat Et” (01/12/2015)
CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 92. YILINI KUTLARKEN (01/11/2015)
Toplumsal Çözülme mi? (01/11/2015)
İlker Başbuğ (09/10/2015)
Doğu Anadolu Raporu (01/10/2015)
Cesur Olma (01/09/2015)
“Barış” – Öcalan - Mandela (01/09/2015)
Oyun İçinde Oyun Var (01/08/2015)
Koltuk Değnekleri (01/08/2015)
Kaçmayacağız ve Korkmayacağız (01/07/2015)
Düğüne Gider Gibi Ölüme Gidenler (01/06/2015)
Deve – Çerez - Mercedes (01/06/2015)
Türkiye’nin Dönüştürülmesi Projesi (01/05/2015)
Oyunun Yeni Figüranları… (01/04/2015)
Rüşvet-Müneccim-Hurafe ve Osmanlılık (01/04/2015)
Hörçov Mamet (01/03/2015)
Kuvvacı Öğretmen Nazım Hikmet (01/02/2015)
Gericilik Olayları (01/01/2015)
Yenilikçi Hareket (01/01/2015)
“Oğlum Yüze Yüze Geldi” (01/12/2014)
Gözü Dönmüşlerin Cumhuriyet’e Saldırıları (01/11/2014)
1 Mart Tezkeresi (01/11/2014)
AKP–Müslüman Kardeşler ve IŞİD (01/10/2014)
Yeni Türkiye Gelişmişlikten İlkelliğe (01/10/2014)
Bir Kurultay Hikayesi (01/09/2014)
Kurultay Partisi CHP (01/09/2014)
“Ezilen Uluslar, Bir Gün Ezenleri Yok Edeceklerdir” (01/08/2014)
Aldatılan Suriyeliler (01/08/2014)
“Adaletsiz Baklavanın Bile Tadı Yok” (01/07/2014)
İslami Faşizm mi? (01/06/2014)
Ortalık Toz Duman (01/05/2014)
Cihat Hazırlığı (01/05/2014)
Çolak Mestik (01/04/2014)
Ilımlı Muhalefet!... (01/03/2014)
Virgül (01/03/2014)
Cihat (01/02/2014)
Esenler’de Cumhuriyet Başsavcılığı Yok… (01/02/2014)
Sütyen (01/01/2014)
Karşı Devrim (01/01/2014)
Karanlık Bir Adam (10/12/2013)