Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Anayasal Bir Direnme

Zihni Çetiner

Anayasa, bir devletin temeli olan kurum ve kuruluşlarının ve yurttaşlarının hak ile özgürlüklerini belirleyen yasalar bütünüdür. Bu yasalara uyması gerekenlerin başında da söz konusu yasaları uygulamakla sorumlu olanlar gelmektedir. Bu sorumluların sorumlulukları ise, yurttaşların oylarının ne kadarı ile seçildiklerine bağlı değildir. Zira makam ve yetkisi ne olursa olsun herkes yasalar karşısında eşit hak ile hukuka sahiptir. Bu anlayış devlete yerleşmediğinde; devlet erkini eline geçirenler, kendilerinde her istediğini yapma yetkisini gördükleri gibi yine kendilerine ilahi güç vehmetme sınırına kadar götürebilirler.

Bir yurttaşın hakkı ve özgürlüğü, diğer bir yurttaşın hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Bu sınır geçildiğinde, zarar gören, adalet mekanizmasında hakkını özgürce arama hakkına sahiptir. Hukukla kazanılmayan hak gasp edilmiş bir haktır ve hukuk dışıdır. Seçilmişler de bu kuralın dışında değildir.

Hukuk nosyonundan nasibini almamış bir insan, demokrasinin kendisine tanıdığı hakkı kullanarak halkı aldatıp devleti yönetmek için görev üstlenebilir. Ele geçirdiği bu güçle yasaları rafa kaldırarak devleti kendi istediği gibi yönetmeye ve O’nun nimetlerinden yararlanarak yetki kullanmaya başladığında, Anayasa çiğnenmiş olur. Çağdaş demokrasilerde yurttaşlar keyfi yönetime karşı direnme ve karşı koyma hakkını kullanma hakkına sahiptirler. Bu direnme hakkı yıllar içinde kazanılmış haklar için olduğundan meşru sayılmak zorundadır.

1876 da I.Meşrutiyet Talat Paşa’nın Abdülhamit’i Anayasa’yı kabule zorlaması ile gerçekleşmiştir. Ne yazık ki, Abdülhamit bir sene sonra Anayasa’yı ortadan kaldırarak despot rejimini uygulamaya koydu. Otuz yıl süren bu tiranlık halkın ve askerlerin başkaldırmasıyla 1908 yılında sona erdi ve Abdülhamit İkinci Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Daha sonra tahtan indirilerek Selanik’te zorunlu ikamete gönderildi.

Anayasa’yı yok farzeden tüm tiranlar bir gün mutlaka yaptıklarının karşılığını en ağır şekilde öderler. Zira hukuk, insanlık tarihinin gelişim sürecinde güçle kazanılmıştır. Bu haklardan bazı tiranların keyfi için hiçbir zaman vazgeçilemez. Rüzgar esenler, bir gün fırtına biçeceklerini bilmelidirler.

Bugün ülkemiz bir tiran tarafından «ben seçim kazandım, istediğimi yaparım” mantığı ile yönetilmektedir. Anayasanın kendisine verdiği hakların dışına çıkarak, hayal kurduğu başkanlık için anayasayı gün be gün çiğnemektedir. Anayasa’yı her ne şekilde olursa olsun çiğnemek, ortadan kaldırmak ve işlemez hale getirmek eskiden idam cezası ile cezalandırılırdı. Yapılan bir değişiklikle idam kaldırıldı, yerine ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası getirildi. Bu yasa hiçbir kimse ve zümreye ayrıcalık tanımadığından günümüz iktidar sahipleri de gün geldiğinde yargılanarak cezalandırılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hukukun olmadığı bir toplum yönetilemez. Yönetilemeyen toplumlar da yukarıda belirttiğim gibi direnme hakkına sahiptirler.

Ben devletim, her şeyi yaparım mantığı 14. Louis’e ait bir düşüncedir ve karşılığı giyotinde son bulmuştur. Çünkü devletler kişilerin iradesi ile değil, bir hukuk sistemi ile yönetilirler. Şahsi görüş ve uygulamalar çağdaşlıkla bağdaşmadığı gibi yurttaşlar arasındaki eşitliğe de aykırıdır. «Ben yaptım oldu”larla bir yere varılamaz. Bir devlet başkanı ihtiras ve kibri ile ülkeyi bataklığa sürükleyemez. Milletin iradesi kendisini seçenlerle belirlenemez. Milli irade bir bütündür. O bölünemez. Egemenlik ise ulusun hakkıdır. Asla gasbedilemez ve hiç kimseye ne şekilde olursa olsun devredilemez. Bunlar kan ve gözyaşları ile kazanılmıştır ve bunlarla da korunur.

Manuel Noriega’yı bilenler bilir. 1983 ile 1989 yılları arasında Panama devlet başkanlığı yapmıştır. Kendisinin tiranlıkla ilgili çok vahim bir sözü vardır: «İktidarın bir tek görevi vardır, O’da iktidarda kalmaktır” der. Bu şahıs bu söylemine rağmen uyuşturucu, haraç toplama ve kara para ile ilişkisinden dolayı bir gece ansızın ABD tarafından uçakla alınarak, yargılanıp cezaevine konulmuştur. Bu zatın davranışı ve özdeyişi bugün ülkemizde uygulanan yönteme ne kadar benzemektedir. Allah sonunu benzetmesin demekten gayri yapılacak bir şey yok.01/03/2015Yazarın diğer yazıları

Sosyal Değişim,Siyasal Gelişim Gerektirir (01/04/2020)
Karanlıktan Aydınlığa (01/03/2020)
İnsanın Alçalması ve Ulusalcılık (01/02/2020)
Küflenmiş Siyaset (01/01/2020)
Cehalet Saçmalar (01/12/2019)
TERÖR, NEDEN VE NASIL (01/11/2019)
Emperyalizm, Kültür ve Yozlaşma (01/10/2019)
Olmazlığı Olur Kılmak Olası Değildir (01/09/2019)
Yozlaşmanın Önlenemez Akışkanlığı (01/08/2019)
Devlet Kaosla Yönetilmez (01/06/2019)
Direnenler (01/05/2019)
Hem Yerli, Hem de Milli Olmak (01/04/2019)
Yerel Yönetim Seçimi Dönüş için Son Sapaktır (01/03/2019)
Bu Demokrasi Değildir (01/02/2019)
İnkar Üzerine Siyaset Yapmak (01/12/2018)
Tepe Taklak Yuvarlanmak (01/11/2018)
Cehalet, Saldırı ve Tuzak (01/09/2018)
Sızlanmanın Ve Dövünmenin Zamanı Değil (01/08/2018)
Bu Bir Seçim Değil, Siyasal Bir Tuluat ve Darbedir (01/07/2018)
Salla, Silkele Düşsün (01/06/2018)
BÜYÜMEK İÇİN ÇIKAR YOL (01/04/2018)
Kurtuluş Örgüttedir (01/03/2018)
Halksız Demokrasi (01/11/2017)
Umutsuzluk Çaresizliktir (01/10/2017)
Bu Ülke Bunları Hak Etmiyor (01/09/2017)
Evrim Durdurulamaz (01/08/2017)
Özgürlük ama nasıl? (01/07/2017)
Aşama, Aşama Karşı Devrim (01/06/2017)
Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı? (01/05/2017)
Haydi Artık… Yetti Gayri (01/04/2017)
Arsızla Hırsız “HAYIR” Gelmez (01/03/2017)
AKP İstikrarı Karanlıktır (01/02/2017)
Kaos İçerisinde Yönetilen Bir Ülkeyiz (01/01/2017)
Din Ne Araç Ne Amaç Olmalıdır (01/12/2016)
Tarih Bilinci Yok ama Yalan Çok (01/11/2016)
15 Temmuz Fetö Darbe Girişimi Ve Sonrası (01/09/2016)
KUYRUKCU OPORTUNİZM (01/06/2016)
ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYETLE GERÇEĞE ULAŞILAMAZ (01/05/2016)
İLK HEDEF NE OLMALIDIR (01/03/2016)
CHP ve Günümüz (01/02/2016)
Ülkede Siyaset Düğümlenmiştir (01/12/2015)
Hava Kararıyor, Siyaset Bulanıyor (01/11/2015)
Oligarşik Demokrasi (01/10/2015)
“Sabahın Sahibi Var” (01/09/2015)
İşte Gelinen Durum Budur (01/08/2015)
Yasasızlık, Yasaya Dönüştüğünde (01/07/2015)
“Özgürüz” Deme Zamanı (01/06/2015)
Sona Yaklaşırken (01/05/2015)
Silkinme Zamanıdır Artık (01/04/2015)
Demokrasiden Vazgeçilmez (01/02/2015)
Tebaa (Uyruk) Olmak ya da Olmamak (01/01/2015)
Araçla Amaç Özdeşleştiğinde (01/12/2014)
Cumhuriyet’in Son Baharı (01/11/2014)
Çanlar Cumhuriyet İçin Çalıyor (01/10/2014)
Bu Bir Restorasyondur (01/09/2014)
Bataklık Siyaseti (01/08/2014)
Uzlaşır Bir Çelişki (01/07/2014)
Gözü Arkada Olanlar (01/06/2014)
Bitmeyen Çile (01/05/2014)
Bu Ne Feryat, Ne Figan, Söyle Başbakan (01/04/2014)
Ne Gelişim Ve Ne De Değişim Kolaydır (01/03/2014)
Önce Paylaşım,Sonra Kozlaşım (01/02/2014)
Tuz Koktu Artık (01/01/2014)
Akan Su Kir Tutmaz (08/11/2013)
Bugünün Yarını (01/10/2013)
Sona Yaklaşırken (01/09/2013)
Başkaldırı Özgürlüktür (01/09/2013)
Sıkıştırılmış ve Gerilmiş Toplum (01/07/2013)
Ağla Sevgili Cumhuriyet Ağla (01/06/2013)